01/11/17  Tin của trường  137
Chờ đợi vào biên chế, một lúc trông 15 cháu, vừa dạy học vừa vệ sinh cá nhân, bị phụ huynh ác cảm là những cú sốc của một cô giáo trẻ khi dạy học mầm non.
 26/09/17  Tin của trường  131
Hôm nay mình tập huấn tại PGD Sơn Hà.